Aleksandra Wojciechowska – Women in Tech Days

Aleksandra Wojciechowska

Aleksandra Wojciechowska dołączyła do Accenture krótko po zakończeniu studiów. Od początku swojej kariery zawodowej była zaangażowana we wdrożenia systemów informatycznych dla obszaru zarządzania i rozwoju zasobami ludzkimi. Uczestniczyła we wszystkich etapach realizacji projektów zaczynając od stanowiska analityka wspierającego pracę bardziej doświadczonych kolegów do roli kierownika projektu odpowiedzialnego za całość rozwiązania. W swojej pracy, niezależnie od skali czy kraju wdrożenia, ceni możliwość ciągłego rozwoju i realnego wpływu na rzeczywistość pracowników – różni klienci, różne branże, różne technologie, różne zespoły – dostarczają nowych doświadczeń i perspektyw.