Amelia Tabor – Women in Tech Days

Amelia Tabor

Studiuję na drugim roku inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz na pierwszym roku informatyki stosowanej na Wydziale Elektrycznym PW. Inżynieria biomedyczna jest kierunkiem niezwykle wszechstronnym, rozbudziła moją pasję do programowania i zainspirowała do rozpoczęcia studiów informatycznych.

Swoje zainteresowania rozwijam dodatkowo w Kole Naukowym Aparatury Biomedycznej, do którego wszystkich serdecznie zapraszam.