Anna Miłosz – Women in Tech Days

Anna Miłosz

Anna Miłosz

Studentka architektury drugiego stopnia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, członek Samorządu Studenckiego WSEiZ w latach 2014- 2018. Współzałożycielka i koordynatorka koła architektoniczno- urbanistycznego ARCHIBRICK w WSEiZ, organizatorka wielu warszatów i wystaw wydziałowych.