Barbara Malinowska – Women in Tech Days

Barbara Malinowska

Ukończyła Politechnikę Wrocławską, na kierunku Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie na studiach doktoranckich w dziedzinie chemii bioorganicznej. Podczas studiów brała udział w grantach badawczych przyznawanych indywidualnie, jak i naukowych w zespole kilkuuczelnianym. Laureatka nagród za wyniki w nauce oraz za pracę na rzecz aktywności poza badawczej (Festiwal Nauki). Ukończyła również studia podyplomowe z Zarządzania projektami badawczymi.

Po uzyskaniu tytułu doktora rozpoczęła pracę asystenta naukowego na Wydziale Chemicznym, następnie w firmie 3M w dziale R&D na stanowisku inżyniera rozwoju produktu..

W codziennej pracy ma kontakt z działami Jakości oraz Inżynierii Procesowej. Może pomóc w planowaniu pierwszych kroków kariery oraz doradzić działy lub stanowiska, na które warto zwrócić uwagę przy rekrutacji. Chętnie podzieli się doświadczeniami pracy w dziale R&D.