Dorota Wachol – Women in Tech Days

Dorota Wachol

Ukończyłam Szkołę Główną Handlową na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.

Od ponad 13 lat jestem zawodowo związana z Bankiem Pekao i przez większość tego czasu zarządzam zespołami analityków. Odpowiadam za budowę, rozwój, monitoring i utrzymanie modeli wycen instrumentów finansowych oraz modeli ryzyka rynkowego i kontrahenta. Wcześniej zajmowałam się modelowaniem aktywów i pasywów banku oraz strategią stabilizacji wyniku finansowego. Uczestniczę również we wdrożeniach systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania ryzykiem, gdzie odpowiadam m.in. za definiowanie zakresu projektu, zbieranie wymagań funkcjonalnych i automatyzację testów.

W pracy kładę nacisk na projektowanie procesów i komunikacji w duchu zasad lean management oraz na jakość tworzonego kodu.