Iza Fijałkowska – Women in Tech Days

Iza Fijałkowska

Jestem studentką piątego roku studiów magisterskich na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Podczas studiów inżynierskich zgłębiłam wiedzę w temacie m.in. geodezji, inżynierii przestrzennej, fotogrametrii oraz kartografii. To właśnie tworzenie map zainteresowało mnie najbardziej, a tytuł inżyniera otrzymałam za stworzenie interaktywnej mapy życia i twórczości kompozytorów współczesnej Polski, łącząc w ten sposób dwie swoje pasje. Obecnie
zajmuję się analizami geoprzestrzennymi oraz kartografia nawigacyjną. Na drugim roku studiów zaczęłam angażować się w życie Stowarzyszenia Studentów “GEOIDA” współtworząc zarówno projekty organizacyjne jak i naukowe. Moje zaangażowanie zostało docenione i w lutym 2018 roku objęłam funkcję Prezesa Stowarzyszenia, którą piastowałam przez dwa lata. W tym czasie aktywnie działałam na rzecz całej społeczności akademickiej, angażując się w projekty Samorządu centralnego. Dodatkowo miałam przyjemność być członkiem Parlamentu SSPW oraz Rady Wydziału Geodezji i Kartografii, dzięki czemu miałam realny wpływ na funkcjonowanie mojego wydziału. W tym roku pełnię funkcję koordynatora głównego Juwenaliów Politechniki Warszawskiej – największego projektu studenckiego na uczelni.