Justyna Ataman – Women in Tech Days

Justyna Ataman

Studiuję Automatykę i Robotykę na pierwszym roku studiów magisterskich na Politechnice Poznańskiej. Na tym samym kierunku zdobyłam również tytuł inżyniera. Poza zajęciami jestem częścią projektu grantowego Robot 4.0, w ramach którego odbywałam m. in. praktyki studenckie, gdzie zajmowałam się niezbędnymi dla robota sterownikami, a także napisałam pracę inżynierską. Jej tematem było zadanie chwytania przedmiotów przez ramię robotyczne, wykrywszy je uprzednio za pomocą sieci neuronowej.  Moje zainteresowania dotyczą przede wszystkim programowania. Nie ograniczam się do jednego obszaru; oprócz programowania robotów hobbistycznie rozwijam również umiejętności frontendowe. Odbyłam już jeden staż programistyczny, gdzie miałam okazję poznać świat IT od strony komercyjnej.