Kamila Mielec – Women in Tech Days

Kamila Mielec

Doświadczenie
Capgemini:
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi (ACM), transformacja narzędzi cyfrowych, zarządzanie UX dla największych klientów (BAYER, CAMPARI) z wielokulturowym środowiskiem na całym świecie.
Kompleksowe zarządzanie projektem
Planowanie
Wykonanie budżetu (faktury, prognozowanie, DVI)
Zarządzanie zasobami – rekrutacja i onboarding (zarządzanie zespołem składającym się z maksymalnie 20 członków zespołu)
Zarządzanie ryzykiem i problemami
Koordynacja procesu zarządzania zmianą
Zarządzanie relacjami z klientami
Zarządzanie relacjami z dostawcami
Zarządzanie komunikacją
Transfer wiedzy
Zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością
Zarządzanie jakością

Grupa ING:
Modele cenowe i tworzenie ofert, analiza danych i prowadzenie Global Business Case w obszarze kart dla Grupy ING – globalne analizy biznesowe dla projektu interdyscyplinarnego
Jako PMO dla programu globalnego, wsparcie i monitorowanie procesu end-to-end zarządzania projektami (w tym definiowanie zadań i celów, ustalanie roadmap, ocena zasobów i ryzyka oraz KPI;przygotowanie dokumentacji projektowej) zgodnie z metodami lean i agile

Certyfikaty:
Prince 2 Foundation®
ITIL ®v4 Foundation Certificate in IT Service Management

AgilePM® Practitioner