Katarzyna Mordal – Women in Tech Days

Katarzyna Mordal

Jestem doktorantką na kierunku Mechanika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Wcześniej skończyłam studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Biomedyczna ze specjalnością Inżynieria Rehabilitacyjna oraz studia magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalnością Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych. Koła, wyjazdy naukowe, konferencje, publikacje czy projekty nie są mi obce. W ramach swojego doktoratu zajmuję się kwestiami związanymi z biomateriałami i ich modyfikacją oraz ich wykorzystaniem głównie w endoprotezach. Jestem także członkiem dwóch kół naukowych – SKN Inżynierii Biomedycznej oraz SKN Design Thinking Space, a także od prawie dwóch lat jestem zaangażowana w projekt Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy propagujący naukę wśród uczniów szkół podstawowych. Dodatkowo w ostatnim czasie wdrożyłam się w akcje promocyjne mojej Uczelni, prowadząc m.in. zajęcia pokazowe z druku 3D czy warsztaty kreatywnego myślenia dla dzieci i młodzieży (od przedszkola do szkół ponadpodstawowych). Poza tym kończę także studia podyplomowe z pedagogiki.

Wolny czas przeznaczam na to moje zainteresowania, m.in. literaturę, film, muzykę, ale także rozwijam swoje kompetencje, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach czy kursach.

Chętnie opowiem Ci o tym, jak wyglądają studia na mojej Uczelni.