Katarzyna Pakula-Nockowska – Women in Tech Days

Katarzyna Pakula-Nockowska

Dołączyłam do Corning w 2011 roku jako Specjalista ds. Jakości w regionie EMEA.

Przez całą swoją karierę na tym stanowisku odpowiadałam za rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania w regionie EMEA, współpracując i regularnie podróżując do wszystkich lokalizacji Corning w Europie, aby zapewnić ciągłe doskonalenie i standaryzację krytycznych procesów. W 2016 roku awansowałam na stanowisko Starszego Specjalisty ds. Jakości w regionie EMEA i od tego czasu zaczęłam kierować wielofunkcyjnymi i wielonarodowymi zespołami projektowymi w celu usprawnienia procesów regionalnych i globalnych.

W tym czasie poznałam wielu wartościowych ludzi, od których mogłam się nauczyć jak podejmować dobre decyzje i jak prowadzić projekt poprzez pracę zespołową do sukcesu. Te doświadczenia pomogły mi w zrozumieniu procesów technicznych, a także umożliwiły rozwój umiejętności przywódczych.

W rezultacie od 2021 roku powierzono mi stanowisko Lidera Projektu w zakresie Jakości.