Lidia Śmigiel – Women in Tech Days

Lidia Śmigiel

Studentka  I roku studiów stacjonarnych, II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość  na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

W kadencji 2020/2021 podjęła wyzwanie bycia Przewodniczącą Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Zarządzania oraz członkiem komisji ds. Kół  Naukowych i Organizacji Studenckich.

Na co dzień wolontariuszka, trenerka, mentorka i  koordynatorka Pikników Edukacyjnych, w Programie PROJEKTOR, gdzie podczas realizacji warsztatów edukacyjnych dla uczniów z małych miejscowości pokazuje, że nauka przedmiotów ścisłych może być  ciekawa. Posiada doświadczenie w koordynowaniu pracy wolontariuszy, a także współpracy z jednostkami oświaty czy mediami.

Na uczelni zaangażowana jestem w działalność kół naukowych takich jak: Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej “Brief czy Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami “Project 5” – gdzie poprzez realizowane zadania może zdobywać umiejętności i kompetencje  związane z zarządzaniem projektami wystąpieniami publicznymi, promocją i organizacją wydarzeń, które będą jej  przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Prywatnie pasjonatka kryminalistyki, górskich wędrówek, a także książek o tematyce rozwojowej.

Lubi motywować innych do działania i poszukiwać niestandardowych rozwiązań przy realizowanych zadaniach.