Maciej Kuske – Women in Tech Days

Maciej Kuske

Maciej Kuske / NatWest Polska
Swoją przygodę z technologiami informacyjnymi rozpocząłem ponad 25 lat temu. W trakcie tych lat miałem okazję przejść przez wszystkie szczeble i obszary technologii począwszy od wsparcia użytkowników, poprzez zarządzanie komponentami infrastruktury (sieci, serwery, aplikacje), utrzymanie, a później rozwój systemów informatycznych. W trakcie mojej przygody miałem przyjemność wdrażać i rozwijać systemy wspierające zarządzanie procesami, przetwarzanie płatności, obrót papierami wartościowymi. Zajmowałem się procesami zmiany, zarządzania incydentami i problemami, prowadziłem tranzycie w obszarze infrastruktury. Od 11 lat jestem związany z RBS. W tym czasie miałem okazję pracować w rolach, administratora, programisty i leadera Zespołu Rozwoju Systemów Informatycznych. Obecnie
mam zaszczyt i honor kierować zespołem technologicznym NatWest Bank złożonym z 70 specjalistów. Zespół wspiera użytkowników, procesy, aplikacje i infrastrukturę dla naszych partnerów biznesowych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej. Jako manager zespołu skupiam się nad motywacją i rozwojem pracowników, definiowaniem strategii, celów i
priorytetów. Dbam o przygotowanie zespołu do nowych wyzwań jakie nas czekają w nadchodzących latach. „The only constant is Change” Poza pracą interesuję się astronomią, szeroko pojętą muzyką i modelarstwem. Jestem ojcem 15-letniej Oliwii i 12-letniego Kuby.