Magdalena Szymkowiak – Women in Tech Days

Magdalena Szymkowiak

Magdalena dołączyła do UBS we wrześniu 2018 r., aby kierować zespołem rekrutacji w dziale Technologii, w którym usprawniła cały proces: skróciła czas zatrudnienia, zacieśniła relacje z biznesem, zadbała o różnorodność w procesie rekrutacji. Z powodzeniem zatrudniła ponad 1000 pracowników technicznych.

Magdalena ma ponad 13-letnie doświadczenie zdobyte w globalnych organizacjach, które pozwala jej budować odpowiednią strategię opartą na współdziałaniu i łączeniu w jedną całość wielu szczegółów.