Magdalena Tarkowska – Women in Tech Days

Magdalena Tarkowska

Magda ma 14-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych instytucjach z sektora finansowego, w obszarze Skarbu (Treasury). Pracę zawodową rozpoczynała tuż przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego w latach 2007-2008 jako asystentka dealera rynku walutowego. Przez kolejne lata konsekwentnie poszerzała swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu finansów (rynku pieniężnego, zarządzania aktywami i pasywami, zarządzania portfelem kredytowym, emisji obligacji, strukturyzowania transakcji i zarządzania ryzykiem), regulacji i technologii. Prowadziła projekty zgodnie z metodologią AGILE, nadzorując pracę zespołów o rożnodronych kompetencjach (finansowych, IT, zarządzania informacją, zarządzania ryzykiem). Przez 3 lata mieszkała w Wiedniu, gdzie pracowała w centrali dużego europejskiego banku, a w trakcie pracy w Standard Chartered przez 4-miesiące realizowała projekt w Singapurze.

Jest absolwentką studiów z zakresu Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z zakresu Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Prywatnie mężatka i mama trójki dzieci.