Małgorzata Malczewska – Women in Tech Days

Małgorzata Malczewska

Jestem studentką III roku Biofizyki Molekularnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonuje również staż w Laboratorium Strukturalnej Biologii Komórki w Centrum Nowych Technologii UW, gdzie biorę udział w projekcie zgłębiającym temat powstania komórek eukariotycznych na drodze endosymbiozy. Moje zainteresowania naukowe w dużej mierze skupiają się na astrobiologii oraz początkowej ewolucji życia na ziemi (od świata RNA do pierwszych wielokomórkowców). Ponad to w tym roku mam przyjemność być członkiem zarządu Studenckiego Koła Biofizyki Molekularnej i brać czynny udział w jego działaniach, m.in takich jak prowadzenie seminariów czy rozpoczynanie nowych, studenckich projektów naukowych. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, a także podjęłam współpracę z Biocentrum Edukacji Naukowej.
W przyszłości poza rozwijaniem kariery naukowej w kierunku astrobiologicznym, chciałabym również promować zarówno tą dziedzinę wśród młodych ludzi jak i całą naukę.