Małgorzata Ślaska-Romanek – Women in Tech Days

Małgorzata Ślaska-Romanek

Małgorzata Ślaska-Romanek / Citi Handlowy

Mam bogate, obfitujące w osiągnięcia i sukcesy doświadczenie zawodowe w zakresie przywództwa (leadership) – praca z zespołami IT Help Desk czy IT Risk. Wyróżnia mnie wysoki poziom wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem w IT oraz bardzo dobra znajomość procesów i ich powiązań w ramach organizacji IT. Zajmuje się konceptualizacją jako umiejętnością analizy i oceny informacji, nadawania im biegu i odpowiednich struktur w dużych organizacjach. Uważam, że ważny jest wysoki poziom samoświadomości  (rozumienie własnych mocnych i słabych stron) oraz świadomości behawioralnej (rozumienia innych).