Marcin Ludwiszewski – Women in Tech Days

Marcin Ludwiszewski

Marcin jest ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa i liderem z bogatym doświadczeniem w funkcjonowaniu w międzynarodowym środowisku. W ciągu ostatnich 20 lat uczestniczył w pracach i przewodził zespołom dbającym o bezpieczeństwo informatyczne firm i instytucji, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Obecnie jest szefem ʺPurple Teamʺ i odpowiada za wzmocnienie współpracy między zespołem przeprowadzającym symulacje cyberataków (ʺRed Teamʺ), a zespołem chroniącym bank przed symulacyjnymi oraz rzeczywistymi cyberatakami (ʺBlue Teamʺ). Zanim dołączył do grona pracowników Standard Chartered był liderem obszaru cyberbezpieczeństwa w jednej z największych firm konsultingowych, a wcześniej odpowiadał za bezpieczeństwo i odporność w 24 krajach regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w międzynarodowym banku.

Przed rozpoczęciem pracy w sektorze finansowym służył w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie odpowiadał m.in. za rozwój obszaru cyberbezpieczeństwa, uczestnicząc w tworzeniu zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CERT.GOV.PL). Ponadto wykładał kryptografię i analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji na Uniwersytecie Warszawskim.