Marta Lewandowska – Women in Tech Days

Marta Lewandowska

Jestem absolwentką Politechniki Poznańskiej – kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Przez 2 sezony czynnie współtworzyłam Zespół Wyścigowy Politechniki Poznańskiej PUT Motorsport, reprezentując z teamem naszą Uczelnię na międzynarodowych zawodach Formuła Student. Zainteresowania ze sfery naukowej to bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – wraz z moim promotorem byliśmy autorami artykułu naukowego na zeszłorocznym Forum Ratownictwa, i z bezpieczeństwem pożarowym wiążę swoją przyszłość zawodową.