Martyna Owczarek – Women in Tech Days

Martyna Owczarek

Jestem studentką ostatniego semestru studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Poznańskiej. Obecnie pełnię funkcję Prezesa Organizacji Studenckiej PROgressio PROmotio, która zajmuje się promocją Uczelni oraz oferowanych kierunków.

Według mnie studia to nie tylko nauka, dlatego też brałam udział w wielu wolontariatach związanych nie tylko z moim kierunkiem. Dzięki temu rozwinęłam się w wielu dziedzinach, jak również udoskonaliłam swoje umiejętności organizacyjne np. poprzez koordynowanie takich wydarzeń, jak Seminarium.ZiIP.

Oprócz studiowania od kilku miesięcy odbywam staż – pogodzenie studiowania, pracy oraz dodatkowych projektów związanych z Organizacją Studencką to nie lada wyzwanie, ale chętnie opowiem o tym, jak wiele możliwości to daje.