Olga Skiermunt – Women in Tech Days

Olga Skiermunt

Jestem studentką Mechatroniki na studiach II stopnia na Politechnice Wrocławskiej. W styczniu ukończyłam studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Robotyka. Przy wyborze studiów kierowałam się głównie chęcią studiowania ciekawego kierunku technicznego oraz możliwością zdobycia w przyszłości kreatywnej i dobrze płatnej pracy.  W toku studiów najbardziej zainteresowały mnie technologie laserowe oraz systemy wizyjne.