Sandra Dudek – Women in Tech Days

Sandra Dudek

Sandra dołączyła do UBS w 2013 roku jako manager jednego ze szwajcarskich zespołów HR UBS w Polsce. Od 2014 roku kieruje zespołami w obszarze Technologii oraz aktywnie zachęca kobiety do dołączenia do świata IT, wskazując na jego różnorodność i możliwości.

Ponad rok temu Sandra dołączyła do organizacji IT Foundation, zajmującej się transformacją działu Technologii w kierunku Agile i dostarczaniu wysokiej jakości oprogramowania.

Zanim Sandra dołączyła do UBS,  pracowała jako tłumacz oraz w firmie rekrutacyjnej. Posiada wykształcenie z zakresu zarządzania projektami międzynarodowymi, a wolne chwile poświęca na grę w golfa.